Tranh tụng – Giám đốc thẩm

Tranh tụng – Giám đốc thẩm

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm
“Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án” (Điều
Trao đổi về thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam
Hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật tố tụng hình sự trong đó có thủ tục giám đốc thẩm nói riêng đang được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả
Giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành án tại Việt Nam
Mục đích của tố tụng dân sự là nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự trong vụ việc dân sự. Do vậy, để có thể bảo vệ một cách tốt nhất các quyền
Thủ tục Giám đốc thẩm vụ án Dân sự
Thủ tục Giám đốc thẩm vụ án Dân sự Đương sự muốn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật có thể đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám
So sánh giữa giám đốc thẩm và tái thẩm
Phamlaw – So sánh giữa giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án dân sự Giống nhau: Đối tượng là những bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật trên thực tế buộc các chủ
Thế nào là Giám đốc thẩm
Thế nào là Giám đốc thẩm 1. Khái niệm Giám đốc thẩm Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có