Tranh Tụng – Phúc Thẩm

Tranh Tụng – Phúc Thẩm

Sự khác biệt giữa sơ thẩm và phúc thẩm vụ án dân sự
Sơ thẩm và phúc thẩm khác nhau như thế nào. Tranh chấp dân sự là một loại tranh chấp phổ biến và phức tạp trong thực tiễn giải quyết tranh chấp tại các cấp Tòa án. Khi các cá nhân,
Hoãn phiên tòa phúc thẩm trong vụ án Dân sự
Điều 16 Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 3 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân
Chế định pháp luật về phúc thẩm vụ án dân sự
Trong Bộ luật tố tụng dân sự, chế định phúc thẩm dân sự được quy định tại Phần thứ ba gồm 3 chương (từ Chương XV đến Chương XVII), 39 điều luật (từ Điều 242 đến Điều 281). Có thể
Thủ tục xét xử phúc thẩm đối với vụ án Dân sự
Xét xử phúc thẩm là việc Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.
Danh mục phí, lệ phí Tòa án
Phamlaw xin cung cấp cho Quý khách hàng Danh mục phí, lệ phí Tòa án theo quy định hiện hành để quý khách hàng có thể tham khảo. DANH MỤC ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN (Ban hành kèm theo