Trọng tài

Trọng tài

Dịch vụ đại diện tranh tụng trọng tài
Phamlaw tự hào với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, giỏi ngoại ngữ, nghiệp vụ, đã và đang thực hiện nhiều vụ án tranh tụng tại cơ quan trọng tài quốc tế, tòa án các cấp cùng với sự tận tâm, chuyên nghiệp, giầu kinh