Trang chủ – doanh nghiệp

Tư vấn chi tiết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi đang có dự định chào bán chứng khoán ra công chúng, tuy nhiên...

Quá trình phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định hiện hành

Quá trình phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi đang có...

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi đang có dự định chào bán chứng khoán ra công chúng. Tuy nhiên...

Hoạt động thuộc ngành nghề được đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Quy định về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có chút vướng mắc mong được Quý luật sư tư vấn: Tôi đang có ý định...

Các quy định trong điều lệ của công ty cổ phần

Các quy định trong điều lệ của công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có một chút thắc mắc mong được luật sư tư vấn như sau: tôi và vài...

Nội dung điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nội dung điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi và một vài người bạn cùng nhau thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai...

Hướng dẫn của TANDTC về giao dịch vượt quá phạm vi hoạt động của doanh nghiệp

Hướng dẫn của TANDTC về giao dịch vượt quá phạm vi hoạt động của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, công ty tôi có ký kết hợp đồng mua bán với một công ty khác, mặt hàng ở...

Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi vượt quá phạm vi hoạt động

Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi vượt quá phạm vi hoạt động

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi có giao...

Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thì có hai phương pháp chào bán chứng khoán, đó là chào...

Trình tự thanh toán khi doanh nghiệp là bên bảo đảm phá sản.

Trình tự thanh toán khi doanh nghiệp là bên bảo đảm phá sản.

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi có ký kết...

Các hình thức chào bán hoặc phát hành chứng khoán hiện hành

Các hình thức chào bán hoặc phát hành chứng khoán hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi đang có dự định tham gia vào thị trường chứng khoán, tuy...

Tách và gộp cổ phiếu trong công ty cổ phần

Tách và gộp cổ phiếu trong công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang tìm hiểu về hoạt động tách và gộp cổ phiếu. tuy nhiên tôi không...

Quyền sở hữu tài sản độc lập của pháp nhân theo pháp luật doanh nghiệp

Quyền sở hữu tài sản độc lập của pháp nhân theo pháp luật doanh nghiệp

Câu hỏi:Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì...

Trách nhiệm hữu hạn của thành viên và cổ đông trong doanh nghiệp

Trách nhiệm hữu hạn của thành viên và cổ đông trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thành viên trong, công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ đông...

Mua lại tự nguyện phần vốn góp và cổ phần trong doanh nghiệp

Mua lại tự nguyện phần vốn góp và cổ phần trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thì trong một số trường hợp, công ty buộc phải mua lại...

Doanh nghiệp giải thể nhưng không phải quyết toán thuế khi nào?

Nguyên tắc, chuẩn mực kế toán – thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư. Theo tôi được biết thì lập báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp. Vậy...

Quy định về cổ phiếu và trái phiếu của pháp luật hiện hành

Quy định về cổ phiếu và trái phiếu của pháp luật hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang có dự định tham gia vào thị trường chứng khoán, tuy nhiên tôi chưa...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có vấn đề muốn tham khảo ý kiến của luật sư: Hiện tại công ty tôi có...

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có dự định mua một số cổ phần ưu đãi của một công ty cổ phần. Tuy...

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì doanh nghiệp...