DOANH NGHIỆP

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Để giúp công ty TNHH 2 thành viên trở lên hiểu rõ và thực hiện dễ dàng thủ tục giải thể doanh...

Tư vấn thủ tục bổ sung thông tin và nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục bổ sung thông tin và nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi trong việc bổ sung các thông tin và nội dung đăng ký doanh nghiệp như: Thay...

Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng hoạt động, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục...

Tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh - văn phòng đại diện công ty cổ phần

Tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh – văn phòng đại diện công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần dễ dàng nắm bắt được các thủ tục về việc chấm dứt hoạt động của chi...

Tư vấn mở chi nhánh công ty cổ phần

Tư vấn mở chi nhánh công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi trong việc thành lập các chi nhánh ở ngoài phạm vi tỉnh/thành phố nơi...

Tăng giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Trong hoạt động kinh doanh việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty là điều tất yếu. Để giúp công ty...

Thay đổi ngành nghề công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, chúng tôi...

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi người đại diện, chúng tôi xinhướng dẫn...

Thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Phamlaw-là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, với...

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Phamlaw-là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, với...

Tìm hiểu về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được...

Hướng dẫn cánh ghi ngành nghề và hệ thống mã ngành doanh nghiệp

Khi thành lập công ty, Doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký các ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành kinh...

10 điều cần biết trước khi thành lập doanh nghiệp

Sau bao ngày vất vả sắp xếp mọi thứ cho việc thành lập một doanh nghiệp mới, cuối cùng việc thành lập...

Lưu ý vấn đề pháp lý khi thành lập Doanh nghiệp

I/DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề sau cần đáp ứng các...

Tranh chấp giữa Công ty cổ phần và cổ đông (Phúc thẩm)

Số hiệu 172/2006/KDTM-PT Tiêu đề Tranh chấp giữa Công ty cổ phần và cổ đông Ngày ban hành 07/09/2006 Cấp xét...

Bí quyết quản trị nhân lực hiệu quả

Bí quyết quản trị nhân lực hiệu quả

Trong quá trình phát triển kinh doanh mỗi doanh nghiệp cho dù là mới thành lập doanh nghiệp hay đã đi vào...

Ưu điểm và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

    Có rất nhiều người đặt câu hỏi rằng nên chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập công ty?...