ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở

Hợp đồng mua bán nhà đất và các điều khoản "bẫy"

Bên mua hết sức lưu ý, trong giao dịch mua bán nhà đất, chẳng hạn, nếu chủ đầu tư chậm bàn giao giấy chứng...

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyên mục tư vấn pháp luật mễn phí qua điện thoại xin phép được đăng tải các câu hỏi mà khách hàng đã...