Bài Viết Mới

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi hiện đang sống ở Bình Định. Gần đây tại huyện tôi đang có thông báo mời đấu giá. Tôi có ý định mua một thửa đất, nhưng khi được thông báo giá đất thì thấy giá này hơi cao so với mặt bằng chung. Vậy mong Luật sư giải thích giúp, giá khởi điểm khi đấu giá được tính như thế nào? Tôi xin cảm ơn Luật sư.

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất
Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phamlaw.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất có thể được thực hiện bởi các tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Khi tổ chức đấu giá, cơ quan hay tổ chức tiến hành phải thông báo công khai các thông tin như địa điểm khu đất đấu giá; số lô đất; giá khởi điểm đối với mỗi lô đất… Trong đó, giá đất phải được xác định theo quy định của pháp luật. Dưới đây Phamlaw xin đưa ra quan điểm tư vấn đối với câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất, quy định chung của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất

Việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai cần được thực hiện công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia. Đồng thời, việc đấu giá cũng phải tiến hành theo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Để được tổ chức và tham gia đấu giá đất, tổ chức thực hiện việc đấu giá cũng như người tham gia phải đáp ứng được những điều kiện nhất định. Cụ thể, điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

a) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này;

b) Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật này đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Thứ hai, quy định của pháp luật về xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 2 điều 1 Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, theo đó:

  • Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất được xác định như sau:
Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng)=Diện tích đất (m2)xGiá đất cụ thể (đồng/m2)

Trong đó:

a) Diện tích đất là diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất;

b) Giá đất cụ thể là giá đất của mục đích sử dụng đất đấu giá được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

  • Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được xác định như sau:
Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng)=Diện tích đất (m2)xGiá đất cụ thể (đồng/m2)

Trong đó:

a) Diện tích đất là diện tích đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất;

b) Giá đất cụ thể là giá đất của mục đích sử dụng đất đấu giá có cùng thời hạn được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

  • Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được xác định như sau:
Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng)=Diện tích đất (m2)xĐơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Trong đó:

a) Diện tích đất là diện tích đất tính thu tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất;

b) Đơn giá khởi điểm được xác định như sau:

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)=Giá đất tính tiền thuê đất (đồng/m2)xMức tỷ lệ (%) đơn giá thuê đất

c) Giá đất tính tiền thuê đất là giá đất của mục đích sử dụng đất đấu giá được xác định theo quy định;

d) Mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CPngày 15 ngày 5 tháng 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Giá đất cụ thể, giá đất tính tiền thuê đất và giá trị tài sản gắn liền với đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được xác định như sau:

– Giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

– Giá đất tính tiền thuê đất làm căn cứ xác định đơn giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất như sau:

Giá đất tính tiền thuê đất (đồng/m2)=Giá đất quy định tại Bảng giá đất (đồng/m2)xHệ số điều chỉnh giá đất

Trong đó:

a) Giá đất quy định tại Bảng giá đất là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm xác định giá khởi điểm;

b) Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTCngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW câu hỏi nêu trên. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính  hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn các dịch vụ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục tách/hợp thửa; đăng ký biến động đất đai…, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

 > xem thêm: