Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định này quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp:

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY 

Rate this post