DỊCH VỤ TRANH TỤNG HÀNH CHÍNH

DỊCH VỤ TRANH TỤNG HÀNH CHÍNH

Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính
Quyền khiếu nại, khởi kiện của công dân là một quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật về khiếu nại,
Tranh tụng trong các vụ án hành chính khác
Công ty luật Phamlaw sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng trong vụ án hành chính, khiếu nại, khiếu kiện các quyết định hành chính. Mọi vấn đề vướng mắc trong
Tranh tụng liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại
Với đội ngũ Luật sư nhiều tài năng, kinh nghiệm và nhiệt huyết đối với lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại… Công ty luật Phamlaw cung cấp dịch vụ Tư vấn và tranh tụng tại Tòa giải quyết khiếu kiện
Tranh tụng hành chính đất đai
Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo về Đất đai được quy định, hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, Với đội ngũ Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các