Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Rate this post