Hành chính – Phiên tòa tái thẩm

Hành chính – Phiên tòa tái thẩm

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
“Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án,
Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm
“Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án” (Điều
Quyền, nghĩa vụ người khởi kiện trong thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Trong các vụ án hành chính, có những sai lầm, thiếu sót có thể phát hiện ngay khi bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, cũng có những sai lầm, thiếu sót được phát hiện
Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm cần được sửa đổi trong Luật Tố tụng hành chính
Thứ nhất: Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính Quy định về việc phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm tại khoản 1 Điều