Hành chính – Thi hành bản án – quyết định của tòa án

Hành chính – Thi hành bản án – quyết định của tòa án

Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính
Căn cứ Điều 246 Luật Tố tụng hành chính 2010: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước; phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm
Quy định trách nhiệm việc thực hiện yêu cầu thi hành án
* Trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự về việc đôn đốc thi hành bản án, quyết định
Bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành
*Những bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ
Quyền nghĩa vụ của người khởi kiện trong việc thi hành bản án, quyết định hành chính
Khi các cá nhân, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án bằng bản án hoặc quyết định là hết sức quan trọng, nhưng chỉ là kết quả về