HNTK – NUÔI CON NUÔI

HNTK – NUÔI CON NUÔI

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
Câu hỏi: Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn Tôi và vợ đã ly hôn được hơn 2 năm. Chúng tôi có một con chung năm nay 7 tuổi, hiện đang ở với mẹ. Xin hỏi, sắp
Nuôi con nuôi thực tế
Nuôi con nuôi thực tế Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi
Thủ tục giải quyết nuôi con nuôi ở khu vực biên giới
Thủ tục giải quyết nuôi con nuôi ở khu vực biên giới Nước ta có khu vực đường biên giới rất dài, những vấn đề phát sinh ở khu vực này cũng rất nhiều trong đó có vấn đề nuôi
Thủ tục xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
Thủ tục xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài 1. Hồ sơ của người nhận con nuôi (Điều 31 Luật nuôi con nuôi 2010) Hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài
Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt
Thủ tục nhận nuôi con nuôi
Đối với người Việt Nam sống tại Việt Nam: Đăng ký tại UBND Phường nơi cư trú của người xin nhận nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi Thủ tục: – Ðơn xin nhận con nuôi có xác