Category: Đất đai – Cấp sổ đỏ

Có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng không?

Có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng không?

Có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng không? 5 (100%) 2 votes Câu hỏi: (gửi...

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được cấp khi nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được cấp trong trường hợp nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được cấp trong trường hợp nào? 5 (100%) 2 votes Tóm tắt câu...

Nghĩa vụ tài chính của người xin cáp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ tài chính của người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ tài chính của người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5 (100%) 3 votes Tóm tắt câu hỏi:...

Đất cấp không đúng đối tượng không thể thu hồi khi nào?

Đất cấp không đúng đối tượng, không thể thu hồi khi nào?

Đất cấp không đúng đối tượng, không thể thu hồi khi nào? 5 (100%) 4 votes Tóm tắt câu hỏi: Xin chào Luật sư...

Điều kiện, thủ tục tách thửa đất

Điều kiện, thủ tục tách thửa đất

Điều kiện, thủ tục tách thửa đất 5 (100%) 1 vote Tóm tắt câu hỏi: Tôi muốn mua một căn nhà diện tích 100 m2...

Có được cấp lại sổ đỏ do bị mất hay không?

Có được cấp lại sổ đỏ do bị mất hay không?

Có được cấp lại sổ đỏ do bị mất hay không? 3.67 (73.33%) 3 votes Câu hỏi Tôi bị mất sổ đỏ do người quen...

Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp thế chấp sổ đỏ

Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp thế chấp sổ đỏ

Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp thế chấp sổ đỏ 5 (100%) 1 vote Câu hỏi: Tôi có một mảnh đất...

Thời hạn sử dụng đất theo quy định của Pháp luật hiện hành

Thời hạn sử dụng đất theo quy định của Pháp luật hiện hành

Thời hạn sử dụng đất theo quy định của Pháp luật hiện hành 5 (100%) 1 vote Thời hạn sử dụng đất theo quy...

Đại diện đứng tên trên sổ đỏ

Quy định của pháp luật về đại diện đứng tên trên sổ đỏ

Quy định của pháp luật về đại diện đứng tên trên sổ đỏ 4.29 (85.71%) 7 votes Câu hỏi: Xin chào Luật sư, gia...

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất

Xin cấp đổi Giấy chứng nhận do có chênh lệch về diện tích thửa đất

Xin cấp đổi Giấy chứng nhận do có chênh lệch về diện tích thửa đất 5 (100%) 1 vote Câu hỏi: Gia đình tôi có...