Thuế VAT

Thuế VAT

Đăng ký thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp mới
ĐĂNG KÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO DOANH NGHIỆP MỚI Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Tùy thuộc vào từng đối tượng khác nhau
Một số lưu ý về thanh toán trong kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng
2014 là năm nhiều cơ chế, chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành, nhằm tăng cường quản lý, tránh gian lận thuế của doanh nghiệp. Để giúp các doanh nghiệp hiểu kỹ hơn các quy định này, bài
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ngày càng được đẩy mạnh và nó đã đem lại nguồn lợi nhuận rất cao cho nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế các vấn đề về mặt thuế,
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng được thu qua mỗi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Việc xác định số thuế giá trị gia tăng nộp qua mỗi khâu phải dựa
Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
Thuế GTGT (tiếng anh là Value Added Tax, viết tắt là VAT) là loại thuế ra đời nhằm khắc phục việc đánh thuế trùng lắp của thuế doanh thu, nó chỉ đánh vào giá trị tăng thêm (được thể hiện