Bài Viết Mới

Thuế xuất – nhập khẩu

Thuế xuất – nhập khẩu

Miễn thuế và giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Trong suốt thời gian qua, trên các trang thông tin điện tử cũng như các câu hỏi mà Công ty Luật Phamlaw được đặt hỏi thì vấn đề liên quan đến miễn thuế và giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Pháp luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu khi Việt Nam gia nhập WTO
Dịch vụ kế toán thuế Dịch vụ quyết toán thuế    Ngày 7/11/2006, Việt Nam được chính thức công nhận là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).Với sự gia nhập WTO Việt Nam vừa thực hiện
Căn cứ và phương pháp tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1.  Căn cứ tính thuế         Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2005 thì Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất
Một số điểm mới về thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2015
      Năm 2015, nhiều chính sách mới về thuế bắt đầu có hiệu lực, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, sản xuất thúc đẩy nền kinh tế phát triển đặc biệt là liên quan đến thuế
Khái quát chung về thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Thuế xuất nhập khẩu (import – export duty) đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại thương của mỗi quốc gia. Đây là công cụ quan trọng trong việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo nguồn thu