Category: Trang chỦ – dịch vụ đầu tư

Tư vấn pháp lý quá trình đầu tư dự án

Tư vấn pháp lý quá trình hoạt động dự án

Tư vấn pháp lý quá trình hoạt động dự án 3 (60%) 2 votes Phamlaw sẽ tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo,...

Đăng ký đầu tư lần đầu gắn với thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Đăng ký đầu tư lần đầu gắn với thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Đánh giá bài viết Để giúp Quý khách hàng có những giải pháp an toàn, hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư, chúng...

Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp

Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp

Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp 2 (40%) 1 vote Cùng với quá trình hội...

Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp

Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư là việc...

tư vấn thủ tục thẩm tra trong GCN đầu tư

Tư vấn thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 3 (60%) 2 votes Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng...

Thủ tục đăng ký lại của doanh nghiệp FDI

Thủ tục đăng ký lại của doanh nghiệp FDI

Đánh giá bài viết Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành,...

Thủ tục lập dự án đầu tư – Cấp phép đầu tư

Đánh giá bài viết 1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nội dung sau: a)...