Trang chỦ – dịch vụ đầu tư

Tư vấn pháp lý quá trình đầu tư dự án

Tư vấn pháp lý quá trình hoạt động dự án

Phamlaw sẽ tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính...

Đăng ký đầu tư lần đầu gắn với thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Đăng ký đầu tư lần đầu gắn với thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Để giúp Quý khách hàng có những giải pháp an toàn, hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi xin tư vấn thủ...

Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp

Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nước...

Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp

Thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí doanh nghiệp

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư là việc thay đổi một trong...

tư vấn thủ tục thẩm tra trong GCN đầu tư

Tư vấn thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư là một thủ tục quan trọng trong quá trình nhà nước xem...

Thủ tục đăng ký lại của doanh nghiệp FDI

Thủ tục đăng ký lại của doanh nghiệp FDI

Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp có vốn...

Thủ tục lập dự án đầu tư – Cấp phép đầu tư

1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nội dung sau: a) Nghiên cứu về sự cần...