Căn cứ cách tính thuế nhà đất

Gia đình tôi có 3 căn nhà dùng để ở, khi nộp thuế đất hằng năm thì được miễn 1 căn, tức là phải nộp từ căn thứ 2. Vậy cách tính thuế là như thế nào ? 2 căn nhà còn lại tổng diện tích là 160 + 219 = 379m2,  hạn mức đất ở tại đây là không quá 200 m2/hộ. Nếu tính thuế thì có 1 căn bị vượt định mức, còn 1 căn thì không, 2 căn nằm cùng 1 phường nhưng không nằm cạnh nhau.  Vậy nếu nộp thuế thì tính thuế riêng từng căn hay gộp chung 2 căn tính luôn? Và căn nhà bị vượt mức tính giá thuế như thê nào vậy, mong luật sư giải đáp giúp tôi.

> xem thêm: sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

1. Về cách tính thuế trường hợp một chủ sử dụng có nhiều thửa đất:

Điều 8 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định về việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế với chủ sử dụng có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh/thành phố thì:

– Nếu có một thửa đất ở vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất đó thì người nộp thuế lựa chọn hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất vượt hạn mức để xác định số thuế phải nộp. Phần diện tích đất ở ngoài hạn mức được xác định bằng phần diện tích vượt hạn mức của thửa đất ở nơi đã lựa chọn hạn mức cộng với phần diện tích của tất cả các thửa đất ở khác có quyền sử dụng. 

Chủ sử dụng đất (người nộp thuế) lập tờ khai tổng hợp theo mẫu do Bộ Tài chính quy định để xác định tổng diện tích các thửa đất ở có quyền sử dụng và số thuế đã nộp, gửi cơ quan thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế để nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã nộp tại các cơ quan thuế cấp huyện nơi có quyền sử dụng đất.

2. Về thuế sử dụng đất:

Điều 5, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định:

– Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất.

Giá tính thuế được xác định bằng diện tích tính thuế nhân với giá 1m2  đất. Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng. Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.

Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm.

– Thuế suất được quy định tại Điều 7, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, theo đó được tình theo % có phân biệt:

Diện tích trong hạn mức 0,03 %.

Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07 %.

Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức 0,15 %.

Căn cứ vào quy định trên, kết luận diện tích tính thuế trường hợp của gia đình bạn là tổng diện tích của hai mảnh đất có nhà ở (160 + 219 = 379m2), giá tính thuế là giá của 1m2 đất do UBND tỉnh quyết định.

Thuế suất được áp dụng như sau: Phần trong hạn mức (trong 200 m2) tính mức 0,03 %, phần vượt quá (379 – 200 = 179m2) mức 0,07%.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.

> xem thêm: thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất

4.7/5 - (3 bình chọn)