Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2013

Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định này quy định hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rate this post