DỊCH VỤ TỔ CHỨC LẠI GIẢI THỂ

Dịch vụ giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty   chỉ duy nhất với 900 nghìn đồng trọn gói (tư vấn-thực hiện thủ tục-kết...

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói chỉ với 590 nghìn đồng

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói chỉ với 590 nghìn đồng

GTDN là hành động khôn ngoan và rất cần thiết trong thời buổi kinh tế thị trường đang gặp khó khăn và suy...

Tư vấn giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về các thông tin pháp lý giải thể, Phạm Law tóm...

Tư vấn giải thể doanh nghiệp nhà nước

Tư vấn giải thể doanh nghiệp nhà nước

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp (GTDN)như sau: 1. Doanh nghiệp nhà nước bị xem xét giải thể trong các...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Quy trình và thủ tục giải thể doanh nghiệp (GTDN)tư nhân:   1 Trình tự thực hiện – Công dân: nộp hồ...