LĐ – BẢO HIỂM XÃ HỘI

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động có bị ảnh hưởng?

Quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Tóm tắt câu hỏi: Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có câu hỏi muốn được Luật sư tư vấn như sau: Tôi là nhân...

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động có bị ảnh hưởng?

Điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2006 đã đánh dấu sự phát triển quan trọng...

Chế độ hưu trí theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Chế độ hưu trí theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, với nhiều điểm mới...

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1.  Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp > xem thêm: Thủ tục giải thể công ty...

Chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016. Nhiều chế...

Tư vấn thủ tục đăng ký tham gia BHXH-BHYT-BHTT lần đầu 2015

Tư vấn thủ tục đăng ký tham gia BHXH-BHYT-BHTT lần đầu 2015

Phamlaw xin được hướng dẫn các cá nhân, pháp nhân tham gia đóng các loại hình Bảo hiểm xã hội; (BHXH); bảo...