TCLGT – Sát nhập – Hợp nhất

TCLGT – Sát nhập – Hợp nhất

Quy định về tập trung kinh tế
Tập trung kinh tế theo quy định pháp luật hiện hành Khái niệm tập trung kinh tế Pháp luật cạnh tranh Việt Nam cũng không đưa ra khái niệm mang tính khái quát để định nghĩa hành vi tập trung
Quy định pháp luật về hợp nhất doanh nghiệp 
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP  Hợp nhất doanh nghiệp là gì? Tổ chức lại doanh nghiệp là một chế định có vị trí, vai trò quan trọng trong pháp luật về doanh nghiệp. Có rất nhiều
Sáp nhập công ty cổ phần vào công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp
Sáp nhập công ty cổ phần vào công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp Yêu cầu tư vấn: Chào luật sư. Tôi có dự định muốn sáp nhập công ty cổ phần vào Công ty TNHH hai thành viên trở
Hậu quả pháp lý khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
Hậu quả pháp lý khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Đây là một trong các phương thức cải tổ DN, giúp cho doanh nghiệp
Bắt đầu lại tổ chức doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh
Trong phần này chúng ta sẽ xem xét 3 quyết định mà mỗi nhà doanh nghiệp cần phải đưa ra: Tự mình lập doanh nghiệp hay cùng lập với một đối tác. Chọn loại hình doanh nghiệp nào: công ty
Thủ tục hành chính về sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp
Thủ tục hành chính về sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các chủ đầu tư luôn có nhu cầu mở rộng, thu hẹp quy mô hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh
Các quy định chung việc tổ chức lại Doanh nghiệp
Thời gian gần đây, rất nhiều bạn gọi điện đến công ty Phamlaw để xin tư vấn về vấn đề tổ chức lại doanh nghiệp, sau đây luật sư của Phamlaw xin chia sẻ một vài điều luật để các
Tổ chức lại Doanh nghiệp là gì?
Tổ chức lại Doanh nghiệp là gì? Tổ chức lại doanh nghiệp là tái cấu trúc lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp) sao cho phù hợp hơn với mục tiêu doanh nghiệp