bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Hành vi vô ý gây thương tích
Hỏi: Kính hỏi các luật sư: Hôm qua, tức ngày 05/2/2015 gia đình tôi và gia đình hàng xóm bên cạnh có xích m mích nên xẩy ra xô xát. Không may cháu bé bên ga đình kia bị thương