trốn thuế

Chủ doanh nghiệp mất tích được xóa nợ thuế không?
Các luật sư cho tôi hỏi, chủ doanh nghiệp bị mất tích khỏi địa phương, không còn tài sản thì có được xóa nợ thuế không? Căn cứ vào các quy định nào ạ? Xin cám ơn các luật sư