truyện cười pháp luật

Truyện cười pháp luật
 Tư vấn luật miễn phí Phán quyết công bằng Thẩm phán bước vào phòng xử án, gõ búa và nói: “Trước khi tôi bắt đầu tuyên án, tôi muốn thông báo rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho