Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

Đăng ký lưu hành dược phẩm
Thời gian thực hiện: – Chuẩn bị hồ sơ đăng ký lưu hành dược phẩm + Kiểm tra danh mục tài liệu của hồ sơ đăng ký: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, công bố lưu hành sản phẩm
Dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, công bố lưu hành sản phẩm Từ tư vấn cho đến hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận chứng nhận đều được các chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm
Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng
Hướng dẫn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm cho thực phẩm chức năng Tài liệu cung cấp: – Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 1); – Bản tiêu chuẩn cơ
Thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm
Thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn điều chỉnh mặt bằng sản xuất, quy trình một chiều và chống nhiễm chéo trong thực phẩm. Thủ tục đăng ký vệ sinh