Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

Đăng ký lưu hành dược phẩm
Đăng ký lưu hành dược phẩm Dược phẩm hay thuốc là loại sản phẩm đặc thù vì loại sản phẩm này khi sử dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, vấn đề
Dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, công bố lưu hành sản phẩm
Dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, công bố lưu hành sản phẩm Luật Phamlaw là đơn vị chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng
Hướng dẫn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm cho thực phẩm chức năng Tài liệu cung cấp: – Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 1); – Bản tiêu chuẩn cơ