buôn bán nhỏ lẻ không phải đăng ký kinh doanh

Buôn bán nhỏ lẻ cần phải đăng ký kinh doanh hay không?
Thư các luật sư, các luật cho em hỏi: Mẹ tôi hàng ngày vẫn bán các loại  rau, củ quả,… trước cửa nhà một người quen, buôn bán nhỏ lẻ tiền vốn chưa tới 3.000.000 đồng. Hôm trước công an