Công ty mẹ

Công ty mẹ-công ty con và mối quan hệ ràng buộc
Kính chào các luật sư công ty tư vấn luật Phạm Law Xin các luật sư trả lời giúp  của tôi như sau: –       Quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về loại hình công ty mẹ và