khởi kiện

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mới
Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự mới Theo quy định pháp luật tố tụng dân sự thì Tòa án chỉ được thụ lý giải quyết vụ án dân sự khi có đơn khởi kiện của các chủ thể.
Vay/Mượn tài sản của người khác nhưng không trả
Tóm tắt câu hỏi: Vay/Mượn tài sản của người khác nhưng không trả Bạn cùng lớp đại học với em có nói với em rằng bạn ấy bị hỏng laptop mà mấy ngày nữa là phải nộp tiểu luận môn