không thừa nhận hôn nhân cùng giới tính

Quy định của pháp luật về hôn nhân đồng giới
Tóm tắt câu hỏi: Quy định của pháp luật về hôn nhân đồng giới Xin chào luật sư. Tôi có một vấn đề pháp lý rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư, cụ thể như sau: Tôi