người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Trợ cấp thôi việc khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng
Trợ cấp thôi việc khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng Câu hỏi tư vấn: Tôi làm việc tại một doanh nghiệp từ tháng 5.2003 đến nay là tháng 7.2020 theo hợp đồng lao động vô thời