tăng vốn công ty cổ phần

Trình tự tăng vốn vào công ty cổ phần
Thưa luật sư, Cty em là công ty Cổ phần có 03 thành viên thành lập năm 2011, nay muốn tăng vốn nhưng không muốn thêm thành viên thì phải tiến hành thủ tục như thế nào? Xin luật sư tư