Đăng ký bảo hộ kiểu dáng

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng

Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm
Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao
Bảng phân loại quốc tế về Kiểu dáng công nghiệp
Bảng phân loại quốc tế về Kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này (Khoản
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp là một trong nhữung đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, được Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 định