Xử phạt khi doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế

Xử phạt khi doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế

Thưa Luật sư!

Tôi thành lập công ty TNHH từ tháng 06/2021. Hiện nay, công ty tôi bị đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại công ty tôi đang nợ tiền thuế là 30 triệu. Tôi muốn hỏi việc chậm nộp tiền thuế có bị xử phạt không?  Rất mong Luật sư có thể tư vấn giúp tôi.

Cảm ơn Luật sư!

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật PhamLaw. Với câu hỏi của bạn, Phamlaw xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật quản lý thuế 2019

Văn bản hợp nhất 01/2017/VBHN-VPQH Bộ luật Hình sự

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Nợ thuế là gì?

Tiền thuế nợ là các khoản tiền thuế; phí, lệ phí; các khoản thu từ đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật (gọi chung là tiền thuế) nhưng đã hết thời hạn quy định mà NNT chưa nộp vào NSNN.

Việc nộp thuế cho cơ quan nhà nước là trách nhiệm của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp cố tình nợ thuế, thì cơ quan Thuế sẽ phải có những chế tài quản lý cho phù hợp, tránh để những rủi ro về việc thất thu ngân sách nhà nước. Khi doanh nghiệp không nộp thuế đầy đủ, doanh nghiệp có thể bị xử lý hành chính khi chậm nộp thuế.

2. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 59 Luật quản lý thuế 2019, các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế bao gồm:

Thứ nhất, Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế;

Thứ hai, Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu;

Thứ ba, Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế được hoàn nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi kể từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước;

Thứ tư, Trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ quy định tại khoản 5 Điều 124 của Luật quản lý thuế 2019;

Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ; không tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật này; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.

Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lần nộp dần và hồ sơ, thủ tục về nộp dần tiền thuế nợ.

Thứ năm, Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế do hết thời hiệu xử phạt nhưng bị truy thu số tiền thuế thiếu quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật quản lý thuế 2019

Thứ sáu, Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 142 của Luật quản lý thuế 2019;

Thứ bảy, Cơ quan, tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế chậm chuyển tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chậm chuyển theo quy định.

3. Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Xu Phat Khi Doanh Nghiep Cham Nop Tien Thue
Xử phạt khi doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế

Pháp luật đã có những quy định về hành vi nợ thuế. Theo đó, khi doanh nghiệp nợ thuế sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế. Khi doanh nghiệp phá sản, khoản nợ thuế là khoản được ưu tiên thanh toán.

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 76 Văn bản hợp nhất 01/2017/VBHN-VPQH Bộ luật Hình sự thì pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm được quy định cụ thể, Điều 200 quy định về tội trốn thuế là một trong những tội phạm đó. Như vậy, trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra khi doanh nghiệp thực hiện hành vi trốn thuế, còn công ty chỉ có nợ thuế mà không có hành vi trốn thuế thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế. Luật Phamlaw sẽ liệt kê các biện pháp xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế sau đây:

Tiền chậm nộp liên quan đến thuế gồm 02 loại: Tiền chậm nộp tiền thuế và tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

Đều là chậm nộp nhưng hai loại này khác nhau về bản chất và mức nộp, cụ thể:

Tiêu chíTiền chậm nộp tiền thuếTiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế
Căn cứ pháp lýĐiều 59 Luật Quản lý thuế 2019Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Trường hợp áp dụngKhi người nộp thuế chậm nộp tiền thuếTổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế
Mức nộp0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp
Thời gian tínhThời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

4. Giải pháp khi doanh nghiệp chậm nộp thuế

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các Phòng, các Chi cục Thuế tập trung nắm bắt địa bàn, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, khai thác tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; đôn đốc các khoản nợ, thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, có văn bản gửi đến UBND các huyện, thành, thị cùng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp để rà soát lại các hoạt động của đối tượng nộp thuế để tính đúng, tính đủ mức thuế phải nộp; yêu cầu các Chi cục Thuế tham mưu cho chính quyền địa phương nhanh chóng kiện toàn lại Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng các huyện, thành, thị; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và thành lập các Đoàn chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế trên các lĩnh vực.

Đồng thời, ngành thuế tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trên các phương tiện truyền thông; thực hiện rà soát, điều chỉnh chứng từ, hạch toán kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước các cấp để thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu thu ngân sách, làm cơ sở điều hành thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chú trọng công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, các cục thuế cũng phải coi trọng công tác tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh để tăng cường chỉ đạo công tác xử lý thu hồi nợ thuế trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, công chức quản lý nợ phải thường xuyên theo dõi nợ để phân loại đối tượng nợ thuế; lập sổ, ghi nhật ký; phối hợp đối chiếu nợ, đôn đốc nợ; xử lý hồ sơ xoá nợ, gia hạn kịp thời.

Hy vọng bài viết trên đây đã giải đáp được thắc mắc của bạn. Để biết thêm các thông tin chi tiết về vấn đề này, Quý bạn đọc có thể kết nối tổng đài 19006284 để được tư vấn chuyên sâu. Ngoài ra, Luật Phamlaw còn cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến thành lập, giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp,…Để được hỗ trợ các dịch vụ có liên quan đến các thủ tục hành chính, Quý khách hàng kết nối số hotline 091 611 0508 hoặc 097 393 8866, Phamlaw luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xử phạt khi doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế – Luật Phamlaw

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)