Lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác kế toán tại HN

  Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Hiệp hội các kế toán viên được chứng nhận tiêu chuẩn hành nghề Chartered (ACCA) đã ký một biên bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm cho kỳ thi kiểm định các kế toán viên được tổ chức tại Việt Nam.

  Thứ trưởng Bộ Tài chính – Trần Xuân Hà tại lễ ký kết cho biết: Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực tài chính trong thời gian tới, đặc biệt đối với vị trí kiểm toán tài chính cho các tổ chức cộng đồng, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch và các dự án đầu tư nước ngoài.

  Ông hy vọng với sự hợp tác này, các kiểm toán viên của Việt Nam sẽ nâng cao sự hiểu biết và mở rộng kiến thức tài chính để đạt được các chứng nhận quốc tế góp phần đưa đất nước hội nhập sâu rộng hơn với thế giới.

  Biên bản này được thực hiện dựa trên nền tảng biên bản đầu tiên được ký kết vào năm 2003, trong đó xác nhận  các đối tượng đã tham gia kế toán chuyên nghiệp tại Việt nam cũng như nước ngoài là thành viên của hiệp hội ACCA.

  Biên bản mới xác định các đối tượng được miễn các kỳ thi kiểm tra về thương mại, đầu tư, pháp luật doanh nghiệp cũng như các quy định về quản lý thuế khi tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên tại ACCA.

  Khoảng 3.500 sinh viên Việt Nam đang theo học khóa đào tạo cấp chứng chỉ của ACCA và hiện hiệp hội này đã chứng nhận cho gần 400 kế toán viên đạt chuẩn quốc tế.

Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế tại Hà Nội

Rate this post