Tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm, bị phạt như thế nào?

Công ty tôi thành lập năm 2010, đầu năm 2017 thì thông báo tạm ngừng hoạt động. Đến nay đã hơn 2 năm nhưng Doanh nghiệp vẫn chưa tiếp tục hoạt động. Xin hỏi, việc tạm ngừng kinh doanh của công ty tôi bị xử lý như thế nào khi hết thời gian tạm ngừng kinh doanh?

doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh quá thời hạn sẽ bị xử lý
doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh quá thời hạn sẽ bị xử lý

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)
Trường hợp của bạn, Luật sư của Phạm Law xin được tư vấn như sau:

1. Quyền tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014 quy định quyền tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp như sau:
Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.”

Tại khoản 2 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết quy định về tạm ngừng kinh doanh nêu tại Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó: Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Căn cứ vào quy định trên, thời hạn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tối đa 2 năm và phải có thông báo với cơ quan đăng kí kinh doanh
Trường hợp của bạn, việc tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm sẽ bị xử lý theo quy định dưới đây:

2. Xử lý doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh quá thời hạn

Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“…

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;”

Như vậy, trong trường hợp này, Công ty của bạn sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh

Trên đây là câu trả lời của Phạm Law đôí với trường hợp “Tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm, bị phạt như thế nào” của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến Phạm Law để được hỗ trợ tư vấn

Trân trọng

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty

5/5 - (1 bình chọn)