Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty

Công ty của tôi được thành lập 2 năm. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn nội bộ cũng kinh doanh không có lợi nhuận nên chúng tôi thống nhất tạm ngừng hoạt động một thời gian. Xin Luật sư tư vấn giúp thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp.
Cảm ơn Luật sư!

doanh-nghiep-tam-ngung-hoat-dong

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Vấn đề của bạn, Luật sư của Phạm Law xin được tư vấn như sau:

1. Khi nào thì doanh nghiệp bị tạm ngừng hoạt động

Điều 156 Luật doanh nghiệp 2005 quy định, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong trường hợp sau:
– Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác.

2. Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 43, Nghị định 88/2006/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể về thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp như sau:
Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
– Hồ sơ gửi phòng đăng ký kinh doanh:
+) Thông báo tạm ngừng hoạt động.
+) Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
+) Quyết định tạm ngừng hoạt động.
+) Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.
+) Gửi kèm theo hồ sơ phải có xác nhận về tình trạng thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế xác nhận.
– Hồ sơ gửi bên cơ quan thuế:
+) Công văn xin tạm ngừng hoạt động.
+) Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
+) Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
+) Quyết định tạm ngừng hoạt động.
+) Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận thông báo của hộ kinh doanh, lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi.

Trên đây là câu trả lời của Phạm Law đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phạm Law, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.
Trân trọng./.

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty

5/5 - (1 bình chọn)