Thủ tục tạm ngừng kinh doanh lần 2

Hỏi:

Công ty tôi thành lập từ đầu năm 2011, năm 2014 do hoạt động của chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên công ty tôi đã làm thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh. Sở kế hoạch đầu tư đã đồng ý cho tạm dừng hoạt động kinh doanh đến hết ngày 28/12/2014. Nay cũng vì có lý do riêng mà công ty tôi muốn dừng hoạt động kinh doanh của công ty thêm 1 năm nữa thì chúng tôi phải tiến hành những thủ tục gì? Chúng tôi xin được trân trọng cám ơn!

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Phạm Law xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định: Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Quay trở về trường hợp của công ty bạn: Khi công ty tạm ngừng kinh doanh, nếu muốn tiếp tục tạm ngừng thì công ty bạn phải có đủ các điều kiện: Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm (khoản 3 Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP). Theo quy định tại điều này thì: Sau khi hết thời hạn đã thông báo (về việc tạm ngừng đăng ký kinh doanh trước đây), nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp (bằng văn bản) cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể tạm dừng hoạt động kinh doanh không quá 2 năm
Doanh nghiệp có thể tạm dừng hoạt động kinh doanh không quá 2 năm

 – Nơi gửi thông báo: cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế.

– Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

+ Ngành, nghề kinh doanh.

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm.

+ Lý do tạm ngừng kinh doanh.

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận thông báo của hộ kinh doanh, lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn, nếu còn khó khăn hay vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi để được trợ giúp.

Trân trọng./.

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty

 

 

5/5 - (1 bình chọn)