Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là một trong những loại giấy tờ của cơ quan hành chính nhà nước ban hành theo mẫu nhằm xác định việc cho phép các cá nhân, tổ chức được thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình theo nguyện vọng của chủ đầu tư trong phạm vi nội dung cấp phép, nó cũng là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch xây dựng đô thị đã được thông qua để xác định các cá nhân, tổ chức xây dựng đúng hoặc không đúng quy hoạch của các cấp có thẩm quyền. Trong một số trường hợp có vi phạm do cấp phép xây dựng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thu hồi hoặc hủy các giấy phép xây dựng đã cấp theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng, Quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Phamlaw.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020

Nghị định 15/2021/NĐ-CP

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Giấy phép xây dựng là gì?

Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Nội dung của giấy phép xây dựng bao gồm: Tên công trình thuộc dự án mà chủ đầu tư xây dựng. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư. Địa điểm, vị trí xây dựng công trình; tuyến xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến. Loại, cấp công trình xây dựng. Cốt xây dựng công trình.

Giấy phép xây dựng gồm những loại giấy phép quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020 cụ thể như sau:

+ Giấy phép xây dựng mới;

+ Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

+ Giấy phép di dời công trình.

2. Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng

Thu hồi giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thực hiện khi phát hiện giấy phép được cấp không đúng quy định hoặc chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai phép, trái phép theo yêu cầu.

Căn cứ khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020 và khoản 1 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, giấy phép xây dựng bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Trường hợp chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với loại công trình phải có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng sai với quy định trong giấy phép xây dựng.

3. Thẩm quyền thu hồi giấy phép xây dựng

Căn cứ Khoản 2, 3 Điều 103 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép do mình cấp, cụ thể:

– UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) thu hồi giấy phép đối với: Công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

– UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) thu hồi giấy phép đối với: Công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý (nhà ở riêng lẻ như nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập thì UBND cấp huyện cấp, thu hồi giấy phép).

– Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện thu hồi giấy phép do mình cấp theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

Lưu ý: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì UBND cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép.

4. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép xây dựng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép xây dựng bao gồm các bước sau:

Bước 1: Ban hành quyết định thu hồi giấy phép xây dựng

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ thời điểm có cơ sở xác định giấy phép xây dựng thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép xây dựng ban hành quyết định thu hồi giấy phép xây dựng;

Bước 2: Thông báo thông tin thu hồi giấy phép xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép xây dựng có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi giấy phép xây dựng cho tổ chức/cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để công bố công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định;

Bước 3: Nộp lại bản gốc giấy phép xây dựng

Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng phải nộp lại bản gốc giấy phép xây dựng cho cơ quan ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi;

Bước 4 : Huỷ giấy phép xây dựng

Sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

5. Trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi

Sau khi bị thu hồi giấy phép xây dựng, chủ đầu tư có thể được cấp lại giấy phép xây dựng theo trình tự sau đây:

Trình tự cấp lại giấy phép xây dựng đối với trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng do lỗi ghi sai của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm cấp lại giấy phép xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi hoặc hủy giấy phép xây dựng đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép xây dựng;

– Trình tự cấp lại giấy phép xây dựng đối với trường hợp giả mạo giấy tờ, chủ đầu tư không khắc phục lỗi sai, giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền quy định pháp luật.

Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng thuộc các trường hợp giả mạo giấy tờ, chủ đầu tư không khắc phục lỗi sai, giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền được đề nghị cấp giấy phép xây dựng sau khi đã nộp lại hoặc hủy giấy phép xây dựng và hoàn thành các trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những gì chúng tôi tổng hợp được về các trường hợp thu hồi giấy phép xây dựng. Nếu bạn còn thắc mắc, cần tư vấn các vấn đề pháp lý, vui lòng liên hệ Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (1 bình chọn)