Câu hỏi mới

LĐ – CẨM NANG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

LĐ – CẨM NANG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

LĐ – CẨM NANG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Phạt tù đến 07 năm đối với chủ doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội
Phạt tù đến 07 năm đối với chủ doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội Trốn đóng bảo hiểm xã hội là một thực trạng diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong thực tế, gây ảnh hưởng tới quyền
Những lưu ý khi xử lý kỷ luật người lao động nữ đang mang thai
Tóm tắt câu hỏi về: Những lưu ý khi xử lý kỷ luật người lao động nữ đang mang thai Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn của Luật sư như sau:
Những vấn đề cần biết khi soạn thảo hợp đồng
Theo Bộ Luật Lao động quy định thì: “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của
Các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Quy định pháp luật khi sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi
Mọi trẻ em đều có quyền được sống, làm việc và học tập, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đầu tư cho công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em là đầu tư cho an toàn