Miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn Luật sư tư vấn trường hợp của gia đình như sau:

Tháng 6 năm 2010, bố tôi có mua một thửa đất diện tích 130 m2 là đất phục vụ sản xuất kinh doanh, được Nhà nước giao cho chủ cũ, chúng tôi vẫn giữ biên bản và quyết định giao đất vào tháng 3/1993; và giấy viết tay có chữ ký của các bên. Tôi muốn Luật sư trả lời giúp một số thắc mắc sau:

  • Tôi muốn xin cấp sổ đỏ cho diện tích đất trên có được không?
  • Trường hợp gia đình tôi muốn chuyển mục đích sử dụng thành đất ở có phải nộp tiền sử dụng đất không ? Bố tôi sẽ đứng trên trên Giấy chứng nhận, nhưng bố tôi là bệnh binh, mức thương tật 71%. Vậy gia đình tôi có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không?

Mong câu trả lời của Luật sư. Gia đình xin chân thành cảm ơn.

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công
Miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phamlaw.

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối với mỗi trường hợp lại có quy định tương ứng về thu tiền sử dụng đất. Dưới đây Phamlaw xin đưa ra quan điểm tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khoản 2 điều 100 Luật đất đai 2013 quy định: “2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.”

Khoản 1 điều 100 Luật đất đai 2013 liệt kê các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó, bao gồm các giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ công hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào những quy định trên, thì gia đình bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, về việc chuyển mục đích sử dụng thành đất ở

Điều 57 Luật đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất, tại điểm e khoản 1:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

…e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;”

Do đó, trường hợp của gia đình bạn khi chuyển mục đích thì phải xin phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, cũng theo quy định tại điều này, khi chuyển mục đích sử dụng, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thứ ba, quy định về các trường hợp hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công. Cụ thể, theo điều 13 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, tại khoản 1: “1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.”

Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16/7/2012, thì bệnh binh được xác định là người có công với cách mạng. Như vậy, trường hợp của gia đình bạn có thể được miễn tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng, khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về “Miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công“. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính  hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn các dịch vụ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục tách/hợp thửa; đăng ký biến động đất đai…, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm:

 

5/5 - (1 bình chọn)