Nghĩa vụ chung, nghĩa vụ riêng của vợ chồng

Hỏi: tuananh89@…

Kính chào các anh chị luật sư công ty luật Phạm Law, mong anh chị luật sư sớm trả lời câu hỏi của em như sau:

Bố mẹ em đã kết hôn với nhau được 25 năm. Năm 1010 em đỗ đại học tại Hà Nội và Bố em cũng theo em về Hà Nội và một mình vất cả kiếm sống để nuôi em ăn học. Cũng trong khoảng thời gian đó, mẹ em ở quê chơi hụi và làm ăn gì đó dẫn đến việc nợ nần. Hiện tại số nợ cộng lại mà Mẹ em nợ người ta phải đến gần 300 triệu đồng mà Bố em không hề biết đến về các khoản nợ đó. Nay mẹ em đã bỏ đi đâu không rõ. Vây, các  anh chị luật sư cho em hỏi theo quy định của luật pháp Bố em có phải trả số nợ mà Mẹ em đã vay hay không?

Em xin được chân thành cám ơn các luật sư rất nhiều!

Trả lời: (câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Phạm Law xin được tư vấn cho bạn như sau

Theo  Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định chi tiết và rõ ràng về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng và nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng. Cụ thể:

Thứ nhất: Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng:

Căn cứ Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

Cần xác định rõ nghĩa vụ về tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Cần xác định rõ nghĩa vụ về tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

– Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

– Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Thứ hai: Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng:

Cũng theo Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

– Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

– Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

Như  vậy,  theo căn cứ vào các quy định nêu trên bạn có thể xác định trách nhiệm của bố bạn đối với khoản vay do của mẹ bạn. Nếu nghĩa vụ trả nợ của mẹ bạn được xác định là nghĩa vụ chung vợ chồng thì bố bạn có trách nhiệm trả khoản nợ đó; ngược lại, nếu xác định được đó là nghĩa vụ riêng của mẹ bạn thì bố bạn không có trách nhiệm phải trả khoản nợ đó.

Trên đây là câu trả lời của Phạm Law đối với trường hợp của bạn, nếu còn những khó khăn, vướng mắc bạn vui lòng kết nối trực tiếp cho luật sư để được hỗ trợ và tư vấn.

Trân trọng./.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rate this post