Tư vấn – Doanh nghiệp

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải gửi mẫu số MS 08-MST ?

Thưa luật sư, Em có một câu hỏi muốn luật sư giúp em: Công ty em thay đổi địa chỉ kinh doanh. giờ đã nhận...

Thủ tục mở đại lý, chi nhánh, cửa hàng cho Doanh nghiệp

vietkimlongjsc@yahoo.com hỏi:  Bên mình cần mở thêm chi nhánh, đại lý, cửa hàng ở tại hà nội và các tỉnh...

Các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ cá nhân sang công ty

Email: tuangiang76…@ Luật sư cho tôi hỏi trường hợp này với ạ: Năm 2013, hộ gia đình ông Trần Tuấn Hiền...

chuyển nhượng cổ phần trong Hội đồng quản trị

Tôi xin hỏi Luật sư như sau: 1) Ở công ty cổ phần Điều lệ của công ty quy định thành viên Hội đồng quản...