Điều kiện và mức bồi thường khi thu hồi đất ở của hộ gia đình

Tóm tắt câu hỏi: Điều kiện và mức bồi thường khi thu hồi đất ở của hộ gia đình

Xin chào luật sư. Luật sư tư vấn giúp tôi! Gia đình tôi có một miếng đất trên đó xây dựng một nhà từ năm 1993. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng đường mới, nên nhà nước có thu hồi của nhà tôi một gian nhà. Vậy tôi xin hỏi là nếu nhà nước thu hồi đất thì nhà tôi sẽ được đền bù ra sao? Và nếu nhà tôi không đồng ý có được hay không?

Kính xin quý luật sư giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn và chờ phúc đáp.

Điều kiện và mức bồi thường khi thu hồi đất ở của hộ gia đình
Điều kiện và mức bồi thường khi thu hồi đất ở của hộ gia đình

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu của mình đến công ty Luật Phạm Law, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai

Văn bản hợp nhất 04/2021/VBHN-BTNMT

2. Luật sư tư vấn:

Về điều kiện được bồi thường:

Gia đình bạn phải đủ điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 75 Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai. Cụ thể, trong trường hợp này của gia đình bạn thì bạn phải thuộc một trong các trường hợp sau:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 mà chưa được cấp;

– Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định;

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Về các khoản được bồi thường:

Trong trường hợp của bạn, đất bị thu hồi là đất ở. Căn cứ theo Mục 2 và Mục 3 Chương 6 Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai thì gia đình bạn có thể sẽ được bồi thường các khoản sau:

– Bồi thường về đất, căn cứ vào từng trường hợp thì gia đình bạn sẽ được bồi thường tương ứng, cụ thể như sau:

+ Trường hợp gia đình bạn bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

+ Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

+ Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

+ Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

+ Trong trường hợp gia đình bạn khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai thì được bồi thường về đất.

– Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất khi sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; trường hợp trong gia đình bạn có người còn trong độ tuổi lao động thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 84 Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai;

– Bố trí tái định cư cho gia đình bạn khi bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở theo Điều 85, Điều 86 Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai;

– Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 89 Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai;

– Bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi nhà nước thu hồi đất theo Điều 91 Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai;

– Bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất theo Điều 90 Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai.

Về việc gia đình bạn có quyền từ chối việc thu hồi đất hay không?

Đất đai là sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Gia đình bạn là người sử dụng đất được Nhà nước giao quyền sử dụng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 62 Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai thì trong trường hợp của gia đình bạn, Nhà nước thu hồi đất nhằm mục đích để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc trường hợp thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật quốc gia hoặc địa phương về giao thông. Do đó, khi có Quyết định thu hồi đất từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì gia đình bạn phải thực hiện.

Trong trường hợp gia đình bạn không tự nguyện thi hành quyết định thu hồi đất thì Nhà nước sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo Điều 71 Văn bản hợp nhất 21/2018 VBHN-VPQH Luật Đất đai và Điều 17 Văn bản hợp nhất 04/2021/VBHN-BTNMT hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Trên đây là tư vấn của PhamLaw về “Điều kiện và mức bồi thường khi thu hồi đất ở của hộ gia đình”. Nếu bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ và giải đáp tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

Trân trọng!

4.4/5 - (5 bình chọn)