Category: QTNB – Quản lý nội bộ doanh nghiệp

Chủ thể có quyền ký kết hợp đồng lao động

Chủ thể có quyền ký kết hợp đồng lao động

Chủ thể có quyền ký kết hợp đồng lao động 5 (100%) 3 votes Tóm tắt câu hỏi: (gửi từ bạn có địa chỉ...

Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý trong Doanh nghiệp

Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý trong Doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Toàn bộ văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp có thể chia thành các nhóm sau: Nhóm 1: Các văn...

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Bài 1 GIỚI THIỆU CHUNH VỀ THỎA THUẬN THÀNH VIÊN HOẶC CỔ ĐÔNG Ngoài điều lệ, một số...

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

Đánh giá bài viết PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ BẢN CHẤT ĐIỀU LỆ Mặc dù có tính chất nội bộ, điều lệ không chỉ...

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Thiết kế mô hình quản trị điều hành hoặc tái cơ cấu mô hình quản trị điều hành doanh...

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

Đánh giá bài viết  Khái quát chung về tư vấn pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp Thếnào là quản lý...

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên 4 (80%) 2 votes Hội đồng quản...

Tư vấn xây dựng quy chế ban giám đốc

Tư vấn xây dựng quy chế ban giám đốc

Đánh giá bài viết Các nội dung chính của dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc Công ty: – Tư...

Xây dựng quy chế trả lương

Xây dựng quy chế trả lương-Nội dung và phương pháp thực hiện

Đánh giá bài viết Tiếp sau bài viết “Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp” (Lê Anh...

Xây dựng cơ chế và quy chế trả lương cho doanh nghiệp

Xây dựng cơ chế và quy chế trả lương cho doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Tại sao phải xây dựng cơ chế trả lương ? Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng...