QTNB – Quản lý nội bộ doanh nghiệp

Chủ thể có quyền ký kết hợp đồng lao động

Chủ thể có quyền ký kết hợp đồng lao động

Tóm tắt câu hỏi: (gửi từ bạn có địa chỉ email: nguyentam123@…) Xin chào Luật sư Phạm Law! Tôi có câu...

Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý trong Doanh nghiệp

Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý trong Doanh nghiệp

Toàn bộ văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp có thể chia thành các nhóm sau: Nhóm 1: Các văn bản mang tính cơ...

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Bài 1 GIỚI THIỆU CHUNH VỀ THỎA THUẬN THÀNH VIÊN HOẶC CỔ ĐÔNG Ngoài điều lệ, một số thành viên hoặc cổ...

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ BẢN CHẤT ĐIỀU LỆ Mặc dù có tính chất nội bộ, điều lệ không chỉ điều chỉnh các...

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Thiết kế mô hình quản trị điều hành hoặc tái cơ cấu mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp là một trong...

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

 Khái quát chung về tư vấn pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp Thếnào là quản lý nội bộ doanh...

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên

Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên là hai cơ quan đầu não của doanh nghiệp, mọi quyết định của cơ...

Tư vấn xây dựng quy chế ban giám đốc

Tư vấn xây dựng quy chế ban giám đốc

Các nội dung chính của dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc Công ty: – Tư vấn xây dựng cơ...

Xây dựng quy chế trả lương

Xây dựng quy chế trả lương-Nội dung và phương pháp thực hiện

Tiếp sau bài viết “Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp” (Lê Anh Cường – Giám đốc...

Xây dựng cơ chế và quy chế trả lương cho doanh nghiệp

Xây dựng cơ chế và quy chế trả lương cho doanh nghiệp

Tại sao phải xây dựng cơ chế trả lương ? Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao...

Thế nào là quy chế, quy định, quy trình?

Quy chế, quy định, quy trình      Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm Quy chế, Quy định...

Pháp luật và văn bản quy phạm nội bộ

Pháp luật và văn bản quy phạm nội bộ

Hệ thống quy phạm nội bộ doanh nghiệp         Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm...

Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ

Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ

Một chuyên gia về tổ chức đã từng nói: “Muốn phá vỡ một tổ chức, chỉ cần làm rối loạn cơ chế vận...