Tư vấn – Đất đai – nhà ở

Xác định diện tích đất ở với đất có vườn được cấp sổ trước 01/7/2014

Xác định diện tích đất ở với đất có vườn được cấp sổ trước 01/7/2014

 Câu hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi có việc muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Nhà tôi có mảnh đất, có...

Quy định đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền

Quy định đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi có vụ việc muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Năm 2010, gia đình tôi...

Miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn Luật sư tư vấn trường hợp của gia đình như sau: Tháng 6 năm 2010, bố tôi...

Tặng cho quyền sử dụng đất không đúng hình thức pháp luật quy định

Tặng cho quyền sử dụng đất không đúng hình thức pháp luật quy định

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn hỏi luật sư một việc: Cha mẹ tôi có một mảnh đất là đất nông...

Cung cấp thông tin đất đai và giá áp dụng để tính lệ phí trước bạ

Cung cấp thông tin đất đai và giá áp dụng để tính lệ phí trước bạ

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có một số vấn đề muốn được Luật sư tư vấn như sau: Bố mẹ tôi được...

Tính tiền do chuyển mục đích sử dụng khi có nhiều thửa trong một tỉnh

Tính tiền do chuyển mục đích sử dụng khi có nhiều thửa trong một tỉnh

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi có vấn đề muốn Luật sư tư vấn như sau: Gia đình tôi có 2 thửa đất...

Tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Năm  2015 tôi có mua một thửa đất của người khác. Thửa đất này đã có sổ...

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và thủ tục xóa nợ trên Giấy chứng nhận

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và thủ tục xóa nợ trên Giấy chứng nhận

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có thắc mắc muốn Luật sư tư vấn như sau: Tôi có một thửa đất được cấp...

Căn cứ tính tiền sử dụng đất khi công nhận đất ở vượt hạn mức

Căn cứ tính tiền sử dụng đất khi công nhận đất ở vượt hạn mức

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có thắc mắc muốn hỏi Luật sư như sau: Gia đình tôi có 2 thửa đất với diện...

Cấp Giấy chứng nhận đối với đất lấn chiếm trước ngày 01/7/2014

Cấp Giấy chứng nhận đối với đất lấn chiếm trước ngày 01/7/2014

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có thắc mắc muốn hỏi Luật sư như sau: Gia đình tôi có một thửa đất đã...

Cách xác định hạn mức đất ở tính thuế

Cách xác định hạn mức đất ở tính thuế

Cách xác định hạn mức đất ở tính thuế: Lấy ví dụ ở Hà Nội. Xin chào Luật sư, tôi là Nguyễn Thị M,...

Thủ tục xin giao đất nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình

Thủ tục xin giao đất nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi hiện nay có 8 thành viên,  gồm có bố mẹ tôi, vợ chồng anh cả và 1...

Thế chấp quyền sử dụng đối với đất thuê lại trong khu công nghiệp

Thế chấp quyền sử dụng đối với đất thuê lại trong khu công nghiệp

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có một người bạn làm chủ công ty, có đất trong khu công nghiệp. Do làm ăn thua...

Trình tự thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất

Trình tự thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, trước đây gia đình tôi được giao cho 2 héc ta đất nông nghiệp để canh tác, sản...

Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình sự nghiệp

Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình sự nghiệp

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi có một câu hỏi. Mong quý luật sư tư vấn cho tôi Tôi có mua miếng đất vườn...

Nghĩa vụ tài chính của người xin cáp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi hiện đang sống ở Bình Định. Gần đây tại huyện tôi đang có thông báo mời...

Chuyển nhượng đất được thừa kế trong thời kỳ hôn nhân

Chuyển nhượng đất được thừa kế trong thời kỳ hôn nhân

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp một việc như sau: Vợ chồng tôi đang muốn mua...

Cấp Giấy chứng nhận cho đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính

Cấp Giấy chứng nhận cho đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi có một mảnh đất nông nghiệp khoảng 2 hec ta, nhưng nằm trên địa bàn của 3...

Trình tự, thủ tục khi mua nhà ở xã hội

Trình tự, thủ tục khi mua nhà ở xã hội

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Hiện nay tôi đang có nhu cầu mua nhà và được người bạn giới thiêu căn hộ chung...

Cấp Giấy chứng nhận khi mua bán nhà ở có thời hạn

Cấp Giấy chứng nhận mua bán nhà ở cho người Việt định cư ở nước ngoài

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi đã sống ở nước ngoài hơn 10 năm và vẫn còn quốc tịch Việt Nam, hiện tại...