Quyền được chia lợi nhuận và tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản

Quyền được chia lợi nhuận và tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang muốn góp một khoản tiền của mình vào doanh nghiệp. Tôi dự định góp vốn vào một trong hai công ty, một công ty hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, một công ty hoạt động theo loại hình của công ty cổ phần. Vậy Quý luật sư tư vấn giúp tôi về quyền được chia lợi nhuận khi công ty kinh doanh có lãi. Trong trường hợp công ty phá sản hay giải thể thì tài sản được phân chia thế nào? Giữa hai loại hình công ty kể trên thì pháp luật có quy định khác gì nhau trong vấn đề này không? Kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi để tôi đưa ra được lựa chọn góp vốn vào một trong hai công ty kể trên.

Quyền được chia lợi nhuận và tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản
Quyền được chia lợi nhuận và tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến cho đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw. Về thắc mắc của Quý khách chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn qua bài viết dưới đây. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp Quý khách đưa ra được lựa chọn phù hợp cho mình.

1. Quyền được chia lợi nhuận và cổ tức

Quyền được chia lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn và quyền được chia cổ phần trong công ty cổ phần được đánh giá là quyền kinh tế quan trọng nhất đối với thành viên và cổ đông công ty. Chính vì vậy đây là một trong những quyền mà thành viên hay cổ đông dành nhiều sự quan tâm nhất. Về quyền này, chúng ta cần lưu ý về quy định của pháp luật trên ba khía cạnh như sau:

Thứ nhất, về quyền theo tỷ lệ, tại khoản 3 Điều 50 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn: “Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”. Bên cạnh đó khoản 2 Điều 132 của Luật này cũng có quy định về quyền của cổ đông công ty cổ phần: “Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty…”. Như vậy thì về nguyên tắc thành viên hay cổ đông sẽ được chia lợi nhuận hoặc cổ tức tương ứng với tỷ lệ sở hữu phần vốn góp/cổ phần sau khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và thuế. Có một chút khác biệt đối với cổ phần ưu đãi cổ tức đó là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không nhận cổ tức trên cơ sở tỷ lệ cổ phần cũng như quyết định của đại hội đồng cổ đông mà căn cứ trên các điều khoản và điều kiện quy định về quyền nhận cổ tức được ghi nhận trên cổ phiếu của cổ đông đó.

Thứ hai, về phạm vi của quyền, điểm g khoản 2 Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên hội đồng thành viên: “Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty”. Tại điểm b khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 cũng có quy định về quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông: “Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần”. Căn cứ vào hai điều luật trên thì việc chia lợi nhuận và cổ tức sẽ được tiến hành theo quyết định của hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông. Trong các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì có vẻ như công ty trách nhiệm hữu hạn được phép chia lợi nhuận cho thành viên bằng tiền mặt, tuy nhiên không được phép chia lợi nhuận cho thành viên bằng tài sản không phải là tiền mặt. Ngược lại, đối với công ty cổ phần thì tại khoản 3 Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: “Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông”. Như vậy dù không có cơ sở pháp lý rõ ràng được quy định trong pháp luật nhưng trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn muốn chia lợi nhuận cho thành viên bằng tài sản không phải là tiền mặt thì các loại tài sản này phải được ghi nhận trong điều lệ công ty.

Thứ ba, về quyền tài sản. Quyền tài sản có thể được hiểu là quyền được chia lợi nhuận hoặc cổ tức. Luật doanh nghiệp 2014 không cho phép cụ thể việc chuyển nhượng quyền được chia lợi nhuận hoặc cổ tức.

2. Quyền được phân chia tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản

Bên cạnh quyền được chia lợi nhuận và cổ tức,quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp và cổ phần, quyền được phân chia tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản cũng là một quyền kinh tế quan trọng của thành viên và cổ đông khi thanh lý tài sản công ty. Quyền này được hiểu qua ba khía cạnh như sau:

Thứ nhất quyền được phân chia tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản cũng là một loại quyền theo tỷ lệ.

Thứ hai về phạm vi của quyền, tại khoản 4 Điều 50 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn: “Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản”. Bên cạnh đó điểm g khoản 1 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 cũng có quy định về quyền của cổ đông công ty cổ phần: “Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty”.Tuy nhiên quy định của Luật doanh nghiệp 2014 không rõ ràng về trình tự thanh toán đó là quyền được ưu tiên thanh toán của các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi như cổ phần ưu đãi cổ tức hoặc cổ phần hoàn lại. Các loại cổ phần ưu đãi này có thể được ưu tiên thanh toán hơn so với cổ phần phổ thông.

Thứ ba, quyền được phân chia tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản là một loại quyền tài sản. Luật doanh nghiệp 2014 cũng không cho phép cụ thể việc chuyển nhượng quyền được phân chia tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Phamlaw về thắc mắc của Quý khách liên quan đến vấn đề Quyền được chia lợi nhuận và tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản. Nếu Quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin về các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tịn đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp, các câu hỏi khi công ty cổ phần phá sản thì thứ tự ưu tiên được hoàn lại vốn là bao nhiêu?… xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866 hoặc số 091 611 0508.

 > Xem thêm: