Tư vấn doanh nghiệp

Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thì có hai phương pháp chào bán chứng khoán, đó là chào...

Các hình thức chào bán hoặc phát hành chứng khoán hiện hành

Các hình thức chào bán hoặc phát hành chứng khoán hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi đang có dự định tham gia vào thị trường chứng khoán, tuy...

Tách và gộp cổ phiếu trong công ty cổ phần

Tách và gộp cổ phiếu trong công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang tìm hiểu về hoạt động tách và gộp cổ phiếu. tuy nhiên tôi không...

Quyền sở hữu tài sản độc lập của pháp nhân theo pháp luật doanh nghiệp

Quyền sở hữu tài sản độc lập của pháp nhân theo pháp luật doanh nghiệp

Câu hỏi:Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì...

Trách nhiệm hữu hạn của thành viên và cổ đông trong doanh nghiệp

Trách nhiệm hữu hạn của thành viên và cổ đông trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thành viên trong, công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ đông...

Mua lại tự nguyện phần vốn góp và cổ phần trong doanh nghiệp

Mua lại tự nguyện phần vốn góp và cổ phần trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thì trong một số trường hợp, công ty buộc phải mua lại...

Doanh nghiệp giải thể nhưng không phải quyết toán thuế khi nào?

Nguyên tắc, chuẩn mực kế toán – thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư. Theo tôi được biết thì lập báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp. Vậy...

Quy định về cổ phiếu và trái phiếu của pháp luật hiện hành

Quy định về cổ phiếu và trái phiếu của pháp luật hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang có dự định tham gia vào thị trường chứng khoán, tuy nhiên tôi chưa...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có vấn đề muốn tham khảo ý kiến của luật sư: Hiện tại công ty tôi có...

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có dự định mua một số cổ phần ưu đãi của một công ty cổ phần. Tuy...

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì doanh nghiệp...

Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ thành lập doanh nghiệp

Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì...

Thủ tục và chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp

Thủ tục, chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang có dự định thành lập doanh nghiệp vào cuối tháng 3/2017. Tuy nhiên tôi...

Một số quy định quan trọng trong điều lệ của công ty

Một số quy định quan trọng trong điều lệ của công ty

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có chút thắc mắc mong được Quý luật sư: Ngoài một số quy định phải...

Vốn có quyền biểu quyết theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Vốn có quyền biểu quyết theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có một câu hỏi và lĩnh vực doanh nghiệp, mong nhận được ý kiến tư vấn...

Mã số doanh nghiệp và nghĩa vụ sau khi thành lập

Mã số doanh nghiệp và nghĩa vụ sau khi thành lập

Phamlaw- Tư vấn nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi thành lập và ý nghĩa của Mã số doanh nghiệp Sau khi được cấp...

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo luật doanh nghiệp

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo luật doanh nghiệp

Các cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh, quyền tự do lựa chọn lĩnh vực ngành nghề mà pháp luật không...

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp 2016

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp 2016

Kính gửi luật sư công ty Luật Phamlaw. Tôi có dự định thành lập 1 công ty vào quý 4 năm nay, tôi rất mong các...

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trong thời buổi kinh tế thị trường, ai cũng muốn tìm cho mình một cơ hội để phát triển. Kinh doanh luôn luôn...

Tăng giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Tăng và giảm vốn điều lệ của công ty có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì và xây dựng công ty. Ngoài ra,...