Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Tải văn bản tại đây

Rate this post