Kiểu dáng, sáng chế

Kiểu dáng, sáng chế

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế
Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế – Phamlaw Nhìn chung, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ – sự sáng tạo, sản phẩm trí tuệ của con người đang dần được pháp luật,
Trình tự tiến hành đăng ký sáng chế năm 2017
Trình tự tiến hành đăng ký sáng chế năm 2017 Trong giai đoạn mà sự sáng tạo, trí tuệ của con người ngày càng được coi trọng và bảo vệ, quyền sở hữu trí tuệ cũng vì thế là được
Tính mới thương mại của thiết kế bố trí
a) Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký. b) Thiết kế bố trí không
Khái niệm Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán
Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp
Khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng, ngoài đơn đăng ký, bản mô tả kiểu dáng, người nộp đơn còn phải chuẩn bị ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Đây là một công việc đòi hỏi những chuyên
Yêu cầu đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp
Khi tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, ngoài đơn đăng ký, người nộp đơn cần phải chuẩn bị một bản mô tả kiểu dáng công nghiệp. Vì là tài liệu kỹ thuật, vì vậy,
Đánh giá sự phù hợp của kiểu dáng công nghiệp
1. Trong quá trình thẩm định nội dung, thẩm định viên phải đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng nêu trong đơn và loại văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Đối tượng nêu trong đơn bị coi
Đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp
Thông tư 01 quy định về các đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp như sau; a) Cách đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp Để đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp nêu
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và tầm quan trọng đối với doanh nghiệp
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và tầm quan trọng đối với doanh nghiệp Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp
Kiểu dáng công nghiệp
1. Khái niệm: Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được
Bằng sáng chế
Một bằng sáng chế hay bằng độc quyền sáng chế  là một chứng nhận các đặc quyền dành cho nhà sáng chế hoặc chủ sở hữu sáng chếbởi một quốc gia trong một thời hạn nhất định, đổi lấy việc nội dung của sáng chế được công bố rộng rãi ra